Medlemmer uden for IKK

Alle, som er tilmeldt en uddannelse på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, kan være med i foreningen og dens opsætninger. Vi tager forbehold for, at alle ikke kan gøre det, de allerhelst vil (alle kan for eksempel ikke være instruktører eller spille hovedroller), men der er altid en plads til dig hos os, hvis du går på IKK.

hh
Derudover siger foreningens vedtægter:
Ҥ3 Medlemskreds

Stk. 1 Alle, som er tilmeldt en uddannelse på IKK, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan endvidere optage medlemmer uden for IKK, hvis de finder det passende.”

hh

Bestyrelsen 2016/17 har fundet det nødvendigt at opsætte nogle retningslinjer for situationer, hvor man kunne finde det passende at optage medlemmer uden for IKK. De er som følger:

Retningslinjer for ekstra folk til produktionsgruppe:
I tilfælde af manglende ansøgninger til produktionsgruppen og derved ikke-besatte poster, kan bestyrelsen kalde en hvilken som helst person ind til at udfylde pågældende poster. Dette kan først ske, efter bestyrelsen grundigt har afsøgt muligheden for, om posten kan besættes af studerende på IKK.

Retningslinjer for ekstra folk på scenen:
Det er kun studerende fra IKK, der kan søge til den officielle audition.

Studerende fra KU generelt samt folk udenfor universitets rammer, som har tilknytning til IKK i form af at have gået på hovedfag eller tilvalg på IKK, kan sende en motiveret ansøgning. I tilfælde af at årets musicalopsætning ikke fyldestgørende kan besættes af studerende fra IKK, så skal produktionsgruppen kalde alle dem, der har indsendt motiverede ansøgninger, ind til audition og besætte resten fra denne pulje.

Retningslinjer for præproduktion, udvalg og bestyrelse:
Det er kun studerende fra IKK, der kan udfylde disse pladser.
Man kan sende en dispensationsansøgning, hvis man mener, man har en relevant tilknytning til IKK.

hh

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os her på siden eller på ikkmusical@gmail.com.